Архив на блога

сряда, 16 март 2011 г.

Английското ведомство по конкуренция започва секторен анализ на извън-мрежовите доставки на газ

15 март 2011

Изследването се предвижда да обхване както чисто потребителски проблеми, така и въпроси, свързани с конкуренцията на този пазар, обслужващ близо 3,6 милиона домакинства, които не са включени в основната мрежа за доставка на газ в Обединеното кралство.

По време на предварителните консултации относно обхвата на проучването OFT е получило повече от 300 предложения, включително и от извън-мрежови клиенти, потребителски организации и представители на индустрията. Голяма част от тях отразяват притесненията, свързани с доставките от извън-мрежови енергийни източници и по-конкретно тези за газьол за отопление и втечнен природен газ (LPG), свързани с високите цени, липсата на прозрачност, подвеждаща информация и трудностите при смяна на доставчика.

Изследването ще се фокусира върху домакинствата, отопляващи се с газьол и втечнен природен газ, като част от въпросите ще бъдат насочени към структурата на пазара и възможностите за избор на доставчик, за да се прецени дали има конкуренция и дали тя е в полза на потребителите. Ще бъдат разгледани и условията по договорите, както и коректността на споразуменията за доставки. Анализът предвижда да обсъди и алтернативните източници на горива, между които технологии от ново поколение, базирани на възобновяеми източници като соларни панели и вятърни турбини, за да прецени доколко бих могли да представляват ефективни алтернативи на отоплението с газьол и втечнен природен газ.

Директорът на Дирекция „Инфраструктура” в OFT, Мари Старкс споделя, че идеята за този анализ е дошла в резултат на множеството жалби подадени по време на необичайно студения декември. Поради това се предвижда проучването да приключи преди следващата зима (октомври 2011) с предлагане на адекватни мерки за подобряване на пазара. Ведомството е отправило покана за изразяване на мнения, становище и предложения от всички заинтересовани страни до 27 май 2011г. на адрес offgrid@oft.gsi.gov.uk.

Повече за предстоящия секторен анализ може да се прочете тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар