Архив на блога

понеделник, 21 март 2011 г.

Офис за лоялна търговия (OFT*) и Комисията по конкуренция (Competition Commission - СС) на Обединеното кралство публикуваха съвместен коментар във връ

20 март 2011

Коментарът обхваща няколко общи теми, свързани с различни казуси в сферата на търговия на дребно, разглеждани от двете ведомства след влизане в сила на Закона за предприемачеството през 2002г. (Enterprise Act 2002) до момента.

Коментарът включва най-различни случаи, включително сливания на търговски обекти за мобилна телефония, книжарници, магазини от типа „Направи си сам”, оптики и специализирани магазини за храни и показва как двата регулаторни органа са развили подхода си и техниките за проучване на съответните пазари. Често сливанията са включвали анализи на огромен брой регионални търговски обекти, някои от които собственост на големи национални търговски вериги, а други на малки независими компании, както и на компании, извършващи доставки по Интернет.

Коментарът е фокусиран върху три основни проблема, които най-често са изниквали в разглежданите случаи:

- географски (регионален) обхват на търговците на дребно

- степента на конкуренция на регионално и национално ниво

- техники и методи за анализ на това как сливанията ще повлияят върху цените на дребно

Главният икономист на OFT, Амелия Флетчер споделя, че секторът търговия на дребно в Обединеното кралство, е един от най-важните за потребителите. През изминалите 7 години OFT и CC са натрупали значителен опит в проучванията на казуси по сливания в най-различни сектори от търговията на дребно и това според нея прави съвместния коментар полезен помощник на бизнеса. Чрез него търговците на дребно ще разберат по-добре погледът на регулаторите „от вътре” върху проблемите, свързани със сливанията и ще направи по-прозрачни и ясни подходите и анализите на ведомствата по тези казуси.

Главният икономист на СС - Алисън Олдел от своя страна също приветства сътрудничеството между двете ведомства и смята, че съвместният коментар ще е от помощ за всички компании, които оперират на пазара на търговия на дребно и ще им служи като ръководство в бъдещи подобни случаи.

Всъщност публикуваният съвместен коментар се базира на опита, придобит от вече приключили случаи на сливания на търговци на дребно и не представлява официално Ръководство по смисъла на чл. 106, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предприемачеството от 2002г. Такова Ръководство двете институции публикуваха през 2010г. и то продължава да е приложимо при разследване на случаи на концентрации на стопанска дейност.

*OFT е орган имащ правомощия както в областта на конкуренцията, така и на защита на потребителите. Във връзка със сливанията, този орган проучва съответната концентрация на първа фаза и ако прецени, че са налице съмнения относно тяхното въздействие върху конкурентната среда препраща случая на Competition Commission, която провежда задълбочено разследване на втора фаза. СС е независим публичен орган, който провежда разследвания в случаи на концентрации на стопанска дейност, както и на различни пазари, включително и такива, които са регулирани от държавата. В България проучванията на концентрации са от изключителна компетентност на Комисията зазащита на конкуренцията, която също може да проведе проучването на две фази (виж чл. 82 от ЗЗК).

Няма коментари:

Публикуване на коментар