Архив на блога

неделя, 15 юли 2012 г.

Кратки новини


Картели
Пет големи търговци на дребно в САЩ са подали жалби срещу Pfizer Inc и индийската Ranbaxy Laboratories Ltd, обвинявайки ги в заговор, насочен към за забавяне на продажбите на генеричните версии на Lipitor, което е най-продаваният медикамент в историята. Walgreen Co, Kroger Co, Safeway Inc, SuperValu Inc и HEB Grocery Co обвиняват ответниците в прилагането на «всеобхватна антиконкурентна схема», целяща да изключи от пазара генеричните версии на лекарството, предназначено за пациенти с висок холестерол, 20 месеца след изтичане на срока на патента за оригиналното лекарство. Твърденията са, че обвиняемите са направили опит за измама, чрез участие във фиктивни съдебни спорове и прилагане на споразумения за фиксиране на цените, целящи отлагане навлизането на пазара на по-евтини генерични лекарства. В допълнение на това Pfizer Inc и индийската компания са сключвали споразумения с управителите на аптеки, предлагайки им специални бонуси, с което са принуждавали търговците на дребно да купуват по-големи количества Lipitor. Тези действия са нанесели финансови щети на жалбоподателите, които  е трябвало да похарчат огромни суми от порядъка стотици милиони долари. Те претендират за обезщетение в троен размер на претърпените вреди, както и налагането на други мерки за възстановяване на конкуренцията. Делото е заведено в съда в Trenton, New Jersey. Pfizer Inc отрича твърдяното нарушение и заявява, че ще се защитава на всяка цена, като твърди, че придобиването и използването на въпросния патент е било съобразено изцяло със закона. Ranbaxy все още не е дало официално изявление по случая. Казусът е твърде близък до антитръстовото дело, заведено в същия съд срещу Pfizer и израелската Teva Pharmaceutical Industries Ltd за отлагане на въвеждането на генеричните форми на антидепресанта Effexor XR. Продажбите на Lipitor през 2011г. възлизат на около 9,6 милиарда долара, което представлява приблизително 1/7 от общите приходи на Pfizer за същата година. През първата половина на 2012г. обаче продажбите на Lipitor рязко спадат с около 42% и се оценяват на 1,4 млрд. долара, в сравнение с 2,39 млрд, за същия период през предходната година.
На 12.07.2012г. Европейският съвет на енергийните регулатори (CEER) публикува Ръководство за най-добрите практики за сравняване на цени. По време на 3-ия енергиен форум, проведен в Лондон през 2010г., Европейската комисия представи проучване, в което посочи предимствата, които либерализираният енергиен пазар може да даде на потребителите във всички 27 държави-членки. Един от основните изводи от проучването бе, че голяма част от потребителите нямат достъп до безпристрастна и обективна информация, която да им позволи да предприемат активна роля на този пазар като свободно избират и сменят своите доставчици, така че да получат най-добрите условия за доставка. В някои случаи такава информация е налична, но клиентите са имали проблеми с достъпа до нея и правилното й разбиране. С настоящото ръководство се очаква потребителите да бъдат значително улеснени в това отношение.

Апелативният съд потвърди две решения на полското ведомство по конкуренция (UOKiK), с които бяха наложени санкции за картелни споразумения на пазара на бои и лакове. Първото решение се отнася за установен през 2006г. картел между производител на бои и седем търговци на дребно (Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, Nomi, Obi, Platforma and Praktiker). Посочените търговски вериги са получили специални отстъпки от производителя срещу съгласието им да поддържат определени цени на продаваните в тях бои и лакове на нива, предварително фиксирани от доставчика. Уговорката е съдържала и заплаха, че при неспазване на поставените условия, магазините ще загубят предоставяната отстъпка, а продуктите ще бъдат изтеглени от съответните търговски обекти. Наложената санкция от UOKiK е била в общ размер на 110 млн. PLN. Съдът е потвърдил извършеното нарушение, което е довело до ограничаване на конкуренцията, но е намалил санкцията до 29 млн. PLN. Второто решение на Съда се отнася до установено през 2008г. нарушение от страна на Castorama и ICI. Двете дружества са сключили помежду си ограничаващо конкуренцията споразумение отново за фиксиране на продажните цени на бои и лакове. И в този случаи санкцията е намалена от 36 685 720 на 12 228 573 PLN.

Съдът в Шанхай се произнесе по първото си дело, свързано с наличие на вертикални споразумения между дистрибутор и доставчиците му, след влизането в сила на Антимонополния закон през 2008г. В решението се посочва, че поддържането на препродажни цени (RPM) само по себе си не представлява нарушение, без това да означава, че подобна практика е законосъобразна по принцип. Johnson & Johnson (Shanghai) Medical Equipment Co. Ltd. и Johnson & Johnson (China) Medical Equipment Co. Ltd. Спечелиха делото, заведено срещу тях от дистрибутора Beijing Rainbow Medical Equipment Technology & Trading Co. Ltd. (Rainbow), който се оплакваше от налагане на фиксирани минимални цени, на които е бил задължен да продава продуктите на крайни клиенти. Споразумението е включвало и териториални ограничения за дистрибутора Rainbow, който не е имал право да извършва продажби извън определената му територия. През март 2008г. Rainbow е участвало в търг извън определената му територия, като е обявило цена, по-ниска от фиксираната минимална цена от Johnson & Johnson, след което са му били отнети дистрибуторските права и доставките са били изцяло прекратени. Заедно с това Johnson & Johnson е задържал изцяло и гаранцията за изпълнение, депозирана в негова полза при сключване на споразумението. По този повод Rainbow е завел дело, претендирайки обезщетение за вреди в размер на 2,3 млн. долара. Защитната теза на Johnson & Johnson, призната от съда, е била на първо място, че споразумението е било сключено преди влизане в сила на Антимонополния закон в Китай и поради това не може да се прилага със задна дата, както и че конкуренцията на китайския пазар на лекарства е изключително активна и ожесточена, при което Johnson & Johnson не притежава господстващо положение и следователно не е в състояние да ограничи или възпрепятства конкуренцията на него. На последно място Johnson & Johnson са посочили, че Rainbow не би могло да има качеството на ищец, доколкото споразумението е било съвместно подписано и ако то нарушава закона, то тогава отговорност носи и дистрибуторът, който се е съгласил с наложените условия и ги е изпълнявал. Съдът в Шанхай се е произнесъл, че за да е налице нарушение трябва да са изпълнени няколко условия – да е налице господстващо положение, засегнатата страна да е претърпяла вреди, да е налице причинна връзка между двете и това да е довело до ограничаване или увреждане на конкуренцията на пазара. Тъй като не са били събрани достатъчно доказателства, които да сочат, че Johnson & Johnson притежават господстващо положение на съответния пазар и че конкуренцията е била нарушена, дружеството е било освободено от отговорност. Що се отнася до нанесените на Rainbow вреди, съдът е посочил, че те следва да се търсят по общия ред, а не в рамките на Антимонополния закон.


Sharp възнамерява да плати 198,5 милиона щатски долара на Dell и още две компании, за да се прекрати делото, заведено от Dell, в което компанията твърди нарушение на правилата за конкуренция под формата на фиксиране на цени на LCD панелите. Sharp все още пресмята как уреждането на спора ще се отрази на тримесечните финансови резултати на фирмата. Нарушението е засегнало пазарите в Европа и Северна Америка. Sharp се съгласи да постигне споразумение по гражданското дело, заведено още през ноември 2009г. срещу него и още няколко компании (Epson, Hitachi и Toshiba) с твърдение за тайно съгласуване на цените на LCD панелите продавани на Dell. Говорител на Sharp направи изявление, че това решение е взето независимо от останалите фирми, въвлечени в процеса, и че плащането цели да уреди отношенията с Dell и още две компании, чието име обаче не беше споменато. Като се има предвид американската правна система и последиците, които може да има осъдителната присъда, това вероятно е най-добрия вариант за Sharp, още повече, че искът на Dell е насочен към покриване на финансовите щети, които е претърпял за закупуване на панелите по манипулираните цени. В предмета на делото са включени и т.нар. тънкослойни тарнзисторни панели TFT (thin film transistor), които масово се използват в производството на телевизори, лаптопи и други преносими устройства. Скандалите за фиксиране на цените на LCD панелите започват да ставата доста чести, както на два пъти вече бе споменато и в настоящия блог и това се дължи на факта, че дисплеите са един от най-скъпите компоненти в лаптопите и мобилните телефони. Настоящото дело бе заведено след като американският Department of Justice призна за виновни група азиатски производители на LCD, включително Sharp, за прилагане на схеми за фиксиране на цени и налагане на санкции от порядъка на стотици милиони на няколко компании. Sharp беше наказано с глоба от 120 млн. долара за фиксиране на цените на панелите продавани на Dell, Apple и Motorola. 

Oberster Gerichtshof (Австрия) е отправил преюдициално запитване, по което е образувано Дело C-681/11. В него са включени следните въпроси:
1. Може ли да се наложи глоба за извършените от предприятието нарушения на чл. 101 ДФЕС, когато предприятието по погрешка е смятало поведението си за законосъобразно и грешката му е извинима?
При отрицателен отговор на първия въпрос:
1a) Извинима ли е грешката относно законосъобразността на поведението, когато предприятието е следвало съвета на правен консултант с опит в областта на конкурентното право и съветът не е бил явно неправилен, нито предприятието е можело да установи неправилността му при извършването на проверка с дължимата грижа?
1b) Извинима ли е грешката относно законосъобразността на поведението, когато предприятието е разчитало на правилността на решението на националните органи по конкуренцията, които са преценили въпросното поведение единствено от гледна точка на националното конкурентно право и са приели, че е допустимо?
2. Оправомощени ли са националните органи по конкуренцията да установяват, че предприятието участва в картел в нарушение на конкурентното право на Съюза, при условие че на предприятието не следва да се наложи глоба, тъй като е подало заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер?

Злоупотреба с господстващо положение

Испанското ведомство по конкуренция (CNC Council) е санкционирало  Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) с 1 766 744 Евро за извършена злоупотреба с господстващо положение на пазара на управление на интелектуални права на собственост. Още в началото на 2010г. ведомството е получило оплаквания от три ресторанта, които се твърдели, че им се налагат незаконни такси за публичното излъчване на специална музика по време на частни тържества като сватби, кръщенета и причастия. Жалбоподателите са притежавали зали, предназначени за провеждане на тържествени събития, които задължително предполагат слушане на музика, поради което е трябвало да получат разрешение от авторите на музикални произведения и да заплатят съответното възнаграждение за това. От своя страна SGAE е единственото дружество за колективно управление на авторски права в Испания, имащо право да предоставя такива разрешения и да събира възнаграждения. В това си качество сдружението е налагало дискриминационни, нелоялни и непрозрачни условия и отстъпки. Като е прилагало различни тарифи по отношение на празничните събития спрямо различните оператори, които са били в конкурентни отношения помежду си (ресторанти, хотели и други подобни, разполагащи със специално оборудвани за тези цели помещения и зали), SGAE е провеждало преговори в условията на непрозрачност е нарушило правилата на конкуренцията. На практика се е стигнало до предоставяне на отстъпки в размер до 20% за оператори, които са членували в определени браншови асоциации, което е довело до неоправдано различно третиране на конкуренти, ползващи една и съща услуга и при едни и същи условия. В решението изрично е посочено, че няма забрана за предприятията в господстващо положение да предоставят различни условия по сключваните от тях сделки, но само доколкото тези различия са обективно оправдани, прозрачни и предварително оповестени. За незаконосъобразна е приета също така и практиката на SGAE да изисква от своите контрагенти, да му предоставят предварителен списък за броя и обема на всички планирани от тях събития за следващия месец. При определяне на размера на санкцията ведомството е отчело като утежняващо отговорността обстоятелството, че SGAE вече е било санкционирано за подобно поведение през 2011г.

Министър-председателят на Обединеното кралство, Дейвид Камерън, предлага законопроект, който ще улесни потребителите на ВиК услуги във Великобритания при смяната на доставчика. Очаква се новите промени да спестят около 2 милиарда паунда на потребителите през следващите 30 години. Правителството предвижда също така да улесни компаниите при търговията с вода в наливно състояние в случаите на продължителна суша. Очаква се новата уредба да създаде стимули за доставчиците да разработват нови водни ресурси и да проявяват по-голяма отговорност към пречистването и преработването на негодната за пиене вода. Законопроектът бе изготвен в резултат на недостига след почти 2-годишна суша, по време на която търсенето се увеличи, а течовете по мрежата продължиха да създават проблеми. Югоизточна Англия пострада сериозно от недостига на вода, продължил до тазгодишните рекордни дъждове. Правителството ще се бори да въведе новите правила най-късно до април 2017г. като се очаква те да засилят конкуренцията на пазара на едро и да намалят крайните цени на ВиК услугите. Те ще предоставят на Ofwat правото да налага стандартни условия на компаниите, които искат да навлязат на този пазар, което ще замени досегашната система, при която всеки новонавлизащ е принуден да преговаря с около 21 водни компании, за да получи достъп. Сходна реформа бе проведена вече Шотландия.

Изключителен интерес предизвика изявлението на полското ведомство UOKiK, което смята, че условията за продажба на билети за Европейското първенство по футбол 2012 са съдържали клаузи, представляващи злоупотреба с господстващо положение. Президентът на ведомство предприе още през август 2011г. действия срещу Union of European Football Associations (UEFA) като предмет на съмнения бяха общо 25 клаузи, между които и избягването на отговорност в случай на забавяне на доставката на билети. Според UOKiK своеволното изключване на тази отговорност независимо от причините за забавянето, е в противоречие със закона, доколкото в определени случаи забавянето може да е изцяло по вина на UEFA. То е можело да доведе до ограничаване на възможността на феновете да присъстват на желаните от тях срещи, което противоречи на социалните норми и грубо нарушава интересите на потребителите. Според UOKiK непредвидени обстоятелства, които да оправдават закъснения в доставките, биха могли да бъдат свързани единствено с промяна на датата, времето или мястото на провежданите мачове и това е следвало изрично да бъде упоменато в условията за продажба на билети. При липсата на подобно ясно и предварително уточнение, организаторите биха могли да тълкуват напълно произволно, договорните си задължения и да избегнат всяка отговорност. По този начин UEFA е оставила отворена възможността едностранно да променя условията за доставка в ущърб на потребителите, което противоречи на закона, който допуска това да става само при наличие на особено важни и ясно формулирани причини. Друга клауза, будеща безпокойство е задължението за потребителите, да променят вече закупените от тях места на стадиона, ако това бъде поискано от организаторите, без да бъдат уведомявани за причините, които налагат промяната. Конкретно избраното и закупено от даден потребител място, съставлява особено важно условие при този вид сделки, при което пълната свобода на организатора едностранно да го променя води до необоснована промяна в договора и то без възможност за потребителя да оспори това действие и без да е наясно за предизвикалите го причини. От друга страна, ведомството смята, че въвеждането на клауза, според която възникналите между страните по договора спорове могат да бъдат разрешавани единствено пред швейцарски съд, също е форма на злоупотреба, доколкото това би довело до неоправдано затруднение, включително и финансово за потребителите. Според становището на UOKiK юрисдикцията за разглеждане на спорове следва да е съобразена с постоянното местожителство на потребителя, а не с основното седалище на UEFA. На 22.06.2012г. картелният съд в Полша потвърди, че 19 от разглежданите 25 клаузи нарушават колективните интереси на потребителите, включително и посочените по-горе.

Концентрации
След като започна да развива мрежа от бензиностанции в България, единственият външен доставчик на природен газ в страната - "Газпром", може да навлезе и на пазара на топлофикационни услуги у нас. За такъв интерес на руския газов монополист неофициално се говори отдавна, но вече е ясно, че в партньорство с българско дружество, той иска да купи шуменската топлофикация. "Био Пауър" АД е внесло предложение за купуване на 100% от "Топлофикация-Шумен" ЕАД. "Био Пауър" АД предлага акциите да се купят от проектна компания с нейно участие и с участие на фирми от структурата на руския газов гигант "Газпром". Предложението е депозирано в Община Шумен на 4 юли. При сключване на окончателния договор за продажба на акциите столичната фирма предлага да изплати натрупаните задължения на "Топлофикация-Шумен" ЕАД към "Булгаргаз" в размер на над 18 млн. лв. Инвеститорът гарантира отоплителния сезон 2012-2013 при "социално приемливи цени" и запазване на поне половината работни места в дружеството.   

В битката си за пазарни дялове с конкурентите Google и Apple софтуерниятконцерн Microsoft посяга към нови оръжия. Американската компания купува Perceptive Pixel (PPI), позната с производството на сензорни дисплеи, съобщи изпълнителният директор Стив Балмър Цената на сделката не бе оповестена, а пазарни анализатори смятат, че целта на транзакцията не е Microsoft да засили портфолиото си от таблети Surface, а да комбинира големите сензорни дисплеи на PPI с хардуера на своите партньори, предлагайки нови възможности за устройства с Windows 8. По този начин софтуерният производител навлиза още по-дълбоко и в хардуерния бизнес. Само преди три седмици Microsoft обяви, че със старта на операционната система Windows 8 ще представи и собствен таблет под името Surface.

Спад в броя и в обема на сделките по сливания и придобивания в Централна и Източна Европа през първото полугодие на 2012г. отчитат от специализираната компания Mergermarket. Според данните на компанията за шестте месеца в региона са сключени 245 сделки на обща стойност 25.4 млрд. евро, което е с 26.6% по-малко като брой и с 48.2% по-малко като обем спрямо същия период на 2011 г. През първата половина на 2012 г. най-голям е бил броят на сделките в сектор "Технологии, медии и телекомуникации" – над една четвърт (28.8%) от всички обявени в региона. По отношение на стойността на сделките водещият сектор за полугодието е "Индустрия и химикали" (20%), следван от ТМТ (17.1%) и "Потребление" (16.3%). Най-голямата единична сделка в региона за периода е от финансовия сектор, а именно – покупката на турската DenizBank, която е част от групата на фалиралата френско-белгийска Dexia. Сделката беше обявена в началото на юни, а купувач е най-голямата руска банка – Сбербанк, която ще плати 2.8 млрд. евро за турската институция. Само една от десетте най-големи сделки в региона през първото полугодие на 2012 г. засяга директно и България. Става въпрос за придобиването на чешката StarBev, която е собственик и на българската "Каменица", от американско-канадския пивоварен гигант Molson Coors Brewing Company. Стойността на сделката, която включва и водещата марка на StarBev – Staropramen (произвеждана в България по лиценз), е 2.65 млрд. евро. Придобиването беше обявено през април 2012 г. и финализирано към средата на юни след получаването на необходимите регулаторни одобрения. (Източник: в-к Капитал)

От българския офис на CMS Cameron McKenna прогнозират, че преструктурирането на дълг и малките сливания и придобивания ще движат пазара в България през 2012г. Според експертите на CMS през тази година много от сделките ще бъдат движени от нова вълна на дългово преструктуриране, тъй като под една или друга форма първата вълна от периода 2008-2009 г. вече е към края си и банките ще трябва отново да преценят какво да правят с вземанията си от бизнеса. По думите на Атанас Бангачев, основен партньор в българския офис на CMS Cameron McKenna, има много български компании, които си търсят финансиране, но за съжаление са сравнително малки за повечето дялови инвеститори, налични в момента в България. По тази причина можем да станем свидетели на окрупняване на местно ниво между конкуренти за увеличаване на пазарен дял. Отделно от това според CMS и 2012г. ще бъде белязана от нови придобивания в сектора на възобновяемите енергийни източници, където преобладаващите купувачи са от Далечния изток и често са свързани с технологиите, използвани за изграждането на ВЕИ проекти в България. Не липсва интерес и към земеделски бизнес, но за съжаление страната все още предлага малък избор от цялостно оформени бизнеси в този сектор, т.е. чужди инвеститори търсят не просто собственост на земя, а бизнеси, които умеят да я обработват ефективно, имат пазари и реализират ясна печалба. Анализаторите от DealWatch очакват броят на сделките през тази година да е около 100-120, т.е. близка до тези от 2011 г. Те обаче са значително по-малко оптимисти по отношение на стойността им - едва 750 млн. евро, и зависи от това колко от готвените приватизационни сделки се реализират тази година. В прогнозата им не влиза и преструктурирането на задълженията на групата на БТК, тъй като зависи дали все пак ще има смяна на контрола и собствеността в компанията. За момента основните кредитори се споразумяха за обръщане на част от задълженията им в капитал, но все още няма финално споразумение. Първото полугодие на тази година приключва с около 45 сделки за общо 194 млн. евро спрямо 59 сделки пред същия период на 2011 г. за 960 млн. евро.

Нелоялна конкуренция

Федералната антимонополна служба на Русия (ФАС России) е наложила санкция на ЗАО «Райффайзенбанк» за нелоялна (заблуждаваща) реклама на кредитни карти. Рекламата е била осъществена чрез изпращане на SMS съобщения и е разпространявана без предварително съгласие на абонатите. Текстът на рекламното съобщение е гласял «Уважаеми клиент! Запознайте се с предварителните условия за одобрената Ви кредитна карта с лимит 133 000 рубли в новия раздел на Интернет-банка Raiffeisen CONNECT, предложена за Вас. Възползвайте се от предложението до 31.05.2012г.“ При това съобщението е било изпратено и на клиент (и), който при подписване на друг предшестващ договор с Райфайзенбанк изрично е посочил, че не желае да получава каквито и да е рекламни съобщения от банката по мобилния си телефон. Освен липсата на съгласие от абонатите регулаторът е преценил, че в този случай  се рекламира финансова услуга – предоставяне на кредит, при което в едно кратко текстово съобщение не е възможно да се изложат всички условия по отпускането му и най-вече тези, които влияят върху разходите, които ще поемат кредитополучателите и определят действителната стойност на кредита. ЗАО «Райффайзенбанк» е било задължено да прекрати рекламата и да представи доказателства за това в срок до 20.08.2012г. като в противен случай може да понесе санкция между 300 и 500 хиляди рубли. 

Обществени поръчки
Близо 200 млн. лв. е похарчила неправомерно Националната електрическа компания (НЕК). Това показват резултатите от проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), приключили през второто тримесечие на годината. Според изнесените данни стойността на непроведените или неоснователно проведените поръчки в НЕК е 198 664 844 лв. Проверката на агенцията е обхванала избора на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Белене”, както и законосъобразността на споразумението от 29.11.2006 г. между НЕК и Атомстройекспорт, както и допълненията и сключените договорни споразумения към него за периода 26.11.2006 г. – 31.03.2012 г. (Източник: Дарик радио)

Няма коментари:

Публикуване на коментар