Архив на блога

събота, 30 ноември 2013 г.

Joint Ventures and EU Competition Law. Автор: Luis Silva MoraisНоември 2013г.
 

Книгата разглежда начините, по които се третират съвместните предприятия (JVs) в европейското конкурентно право, като в същото време дава сравнение и с американското законодателство. 

В началото са анализирани концепциите за  концентративните JVs (които подлежат на контрол върху сливанията сливания) и не-концентративните JVs. Въпреки че основният фокус е поставен върху дефинициите на съвместните предприятия в контекста на конкурентното право, книгата включва и по-широка гледна точка към различните структурни връзки между предприятията.

Основното съдържание на книгата е насочено към опит за изграждане на аналитичен модел за оценка на съвместните предприятия по смисъла на антитръстовото законодателство и по-специално във връзка с чл. 101 от ДФЕС. Използваният модел предлага набор от последователни аналитични етапи, които отчитат структурните и други специфични фактори свързани с основните съставни елементи на функционалните програми на JVs. Моделът се прилага при оценката на четирите основни типа на съвместни предприятия, разграничени въз основа на преобладаващата икономическа функция която изпълняват:

  • JVs за изследователска и развойна дейност;
  •  JVs за производство;
  • JVs  за търговия;
  • JVs за покупка JVs.

Разгледани са и конкретни ситуации на съвместна собственост върху предприятия, попадащи временно под съвместен контрол.

В заключителната част на книгата е разгледаното съвременното развитие на антитръстовото законодателство в областта на JV в контекста на общите реформи на европейското конкурентно право. Книгата включва изчерпателна актуализация с последните промени на европейската рамка за хоризонтално коопериране между предприятията, влязла в сила в края на 2010г.

Авторът Luis Silva Morais е професор в University of Lisbon Law School (FDL). Той е един от основателите на адвокатско дружество Luis Silva Morais, със седалище в Лисабон. Бил е заместник-председател на Консултативния съвет на Министерство на финансите на Португалия (2001-2011г.), член на Управителния съвет на Надзорния орган на португалските застрахователни и пенсионни фондове (1998-2001г.) и в момента е председател на Изследователския център за регулиране и надзор на финансовия сектор на FDL в научно сътрудничество с Централната банка на Португалия и на ISP. Luis Silva Morais е член на няколко арбитражни съдилища.

Книгата може да бъде поръчана и он-лайн на адрес:
Цена е £95/€123.50


Твърди корици, 586 стр.
Издател: Hart Publishing (1 ноември 2013)
Език: английски
ISBN-10: 1841137936
ISBN-13: 978-1841137933