Архив на блога

сряда, 10 март 2021 г.

Сборник практика - конкурентно право

 Скъпи читатели,

Имам удоволствието да представя на Вашето внимание, изготвения от мен и колегата Георги Сулев, Сборник практика в областта на правото на конкуренцията.

Този обемен труд включва практика на Съда на Европейския съюз, Европейската комисия, Върховния административен съд и Комисията за защита на конкуренцията, както и отделни извадки от практиката на други съдилища, които инцидентно са били ангажирани с прилагане на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). В хронологичен ред е проследена практиката на европейските институции от 60-те години на миналия век, както и цялата национална практика от приемането на първия ЗЗК през 1991 г. до настоящия момент в областта на антитръстовите разпоредби.

Електронната форма на Сборника позволява бързи и максимално улеснени справки, което ни кара да вярваме, че той ще бъде полезен помощник за всички практикуващи юристи, както и студентите, в чиито програми е включено изучаване на правото на конкуренцията.

Предоставяме този Сборник за свободно ползване, водени от идеята, че доброто познаване на конкурентното право и точното му прилагане ще е от полза за всички.

Можете да откриете Сборник практика в областта на правото на конкуренцията чрез нашия уебсайт: complaw.wixsite.com/cases 

 

С уважение,

Румяна Карлова

Георги Сулев