Архив на блога

неделя, 3 април 2011 г.

Кратък образователен курс по право на конкуренцията. Тема: Определяне на санкциите при нарушения по глави III и IV от ЗЗК

Ниво Intermediate

Модул „Имуществени санкции”

Пием кафе с най-добрата ми приятелка от детските години. Тя се занимава с изкуство и никога не успя да разбере какво точно работя аз. Въпреки че с течение на годините постигна известен напредък, разговорите ни горе-долу протичаха по следния начин: Тя: „Абе, ти нали се заниваше с онова там ... за потребителите. Имам една позната, която ...”. Аз, примирено: „Не! Онова с потребителите е друго, аз се занимавам с конкуренцията.” Тя, озадачена за пореден път: „Уфф, е не е ли едно и също?” Аз: „Ами не съвсем, ама кажи, ако мога да помогна ...”

Този път обаче, докато бавно отпивахме от чашите и преглеждахме вестници, тя възклинка с удивителна точност: „А! КЗК-то намалява глобите!”. Точност, в смисъл, че уцели институцията, в която доскоро работех. Останалото нямаше как да е съвсем вярно. Взех вестника. О! Наистина така пишеше. Отворих останалите вестници – това беше водещото заглавие почти навсякъде. Само на едно място, изданието коректно съобщаваше, че КЗК просто е „порменила методиката за санкциите при нелоялна конкуренция”.

Замислих се какви ли чувства предизвиква тази новина у читателите, и следващите дни поразпитах близки ипознати си, повечето от които не са юристи. Преобладаващият брой, които все пак знаеха, че има Закон за защита на конкуренцията, смятаха, че КЗК-то си го е променила и заради кризата и обявила промоция при санкциите. С известен ужас обаче установих, че все още има хора, които не се чували за съществуването на ЗЗК. А такъв има и понеже тази година КЗК му празнува 20-годишния юбилей ми се стори редно всички българи да имат някакви basic познания по материята.

И тъй като не съм от хората, които обичат да се вайкат напразно, реших че един кратък образователен курс по право на конкуренцията няма да е излишен.

Първата тема идва малко спонтанно, което налага обучението да започне от ниво Intermediate, но пък след това може да се върви и в двете посоки – една лекция за Beginner Level, една за Аdvanced Level и така до изчерпване на цялата материя. Смятам, че след няколко месеца по-интензивни занимания, горе – долу ще изясним основните понятия и няма да се излагаме по време на тържествата, планирани за сезон „есен – зима 2011” под надслов „20 години КЗК – правилата на честната игра!”

И за да не губим излишно време да преминем към днешното занятие.

В ЗЗК има един текст (чл. 100), в който без условности е казано, че за нарушения по този закон, се налага имуществена санкция до 10 % от общия оборот за предходната финансова година. Това е положението! Важи за всички нарушения.

Отварям една скоба, за да кажа няколко думи за йерархията на нормативните актове. Йерархия в смисъл на „строго определен ред на подчинение” без да пропускаме и буквалния превод на думата от гръцки - „свещен”. Редът!

Най-отгоре стои Конституцията. За нея всички са чували. Става особено популярна при наближаване на избори, когато всички се втурват да я променят, но това никога не се случва. Причината накратко е, че за целта трябва да се разпусне действащото Народно събрание и да се избере Велико. Но тъй като повечето депутати не са убедени, че отново ще попаднат в листите, натискът за промяна остава на вербално ниво. Вероятно не всички знаят, че Великото НС се състои от 400 депутати, което на практика двойно увеличава шансовете. Иначе Конституцията е нещо като закон, но върховен и никой друг не може да му противоречи.

След нея идва Закона. В товя понятие има скрит многопластов смисъл, доколкото същестуват различни закони. Има закони изведени от наблюдения и печално натрупани емпирични познания – известни като Законите на Мърфи. От тях рядко има изключения, но се случва. Природните закони общо взето будят доверие, но напоследък взеха и те да изневеряват. Математическите закони също не са особено сигурна територия. Цялото ми уважение към здравата логика в тази наука, но при положение, че успоредните прави се пресичали в безкрайността, а в някои случаи на деление се получава резултат по-голям от деляемото, изпитвам леко недоверие към тази категория закони. Докато в правния смисъл на понятието „закон” нещата са доста по-стабилни. Това, което е написано в закона е дефинитивно и всички останали актове не могат да му противоречат.

Пропускам наредбите, правилниците, инструкциите и някои други и стигаме до явлението Методика? В по-общ смисъл това е съвкупност от методи за практическо извършване на някоя дейност. В случая – за дейността по определяне на конкретн размер на имуществената санкцията за конкретно установено нарушение. Но! В рамките на закона – до 10%. Основната причина за създаване на Методиката е избягване на риска от случайни прозрения и снижаване на ролята на човешкия фактор като субективене елемент в този процес. Под човешки фактор имам предвид, че ако шефът е дошъл изнервен днес на работа опасността нарушителят да отнесе санкция близка до 10-те %, вместо 1-2 % значително нараства. Това с шефа е примерно, защото органът е колективен и е важно как са се събудили и останалите му членове.

Методиката е вътрешен акт на Комисията. В закона е казано, че тя си я съставя, одобрява и приема. По-амбициозните курсисти могат лично да се запознаят с нея ето тук.

Сега да видим за какво всъщност става дума.

Определянето на санкциите по ЗЗК е леко тегава история, доколкото не се изчерпва със замислено вглеждане в пространството, фиксиране в една точка и изчакване на просветление за това кое число ще ни хрумне първо. Тази дейност е доста слабо застъпена в иначе сложния процес на смятане.

Методиката е разделена на няколко глави – санкции при нарушение на антритръстовата част от закона, санкции при концентрации, санкции при нелоялна конкуренция и санкции за някои процедурни нарушения. Първата група обхваща по-сложните казуси (картели и злоупотреби) и днес ще се спрем само на тях.

За да се стигне до конкретната санкция се преминава през две фази: първо - определяне на основен размер на санкцията и второ - определяне на окончателния размер на санкцията. За да има адекватност между извършеното нарушение и наложеното наказание, изчисленията стартират на база стойност на продажбите реализирани от нарушителя на територията на страната през последната финансова година от участието му в нарушението. Това да не ви учудва, защото нарушението (например картела) може да е прекратено няколко години преди разследването да е започнало. Обаче запомнете това уточнение, защото на финала нещата се променят в друга посока.

Тук трябва да се изяснят две важни особености: стойността на продажбите включва нетните приходи от продажби, т.е. преди облагане с ДДС и други подобни. И второ – вземат се само продажбите на стоки или услуги, за които се отнася нарушението. Трябва да се признае, че звучи доста справедливо. Особено за големи корпорации или холдингови дружества, които произвеждат и търгуват с най-различни неща, но са направили белята само за едно от тях.

Така че на посочената база следва по-финната настройка на размера на сакцията:

- за леки нарушения – до 5 % от стойността на продажбите;

- за не особено тежки нарушения – до 8 % от стойността на продажбите;

- за тежки нарушения – до 10 % от стойността на продажбите.

Сега някои ще кажат – да, ама, кое е леко и кое е тежко, е много относително! Но ще бъде решително сразени, защото след тази стъпка, Методиката навлиза в сферата на прецизната калибровка и дава важни насоки за отговор на този въпрос. Темата ще бъде подробно разгледана в курса за напреднали, но в общи линии - картелите и грубите злоупотреби с господстващото положение се броят за тежки прегрешения, а по-невинните уговорки с ограничено териториално действие – за леки.

Знам, че скептиците вече виновно мълчат в ъгъла, но има и още!

След определяне на съответния процент по споменатата класация, корекция се извършва и по критерия „продължителност на нарушението”. Полученият дотук резултат за нарушения продължили до 1 година го умножаваме с коефициент 1 (сиреч остава си колкото е), а над 1 година – с коефициент равен на броя на годините.

С риск да стана досадна, уточнявам, че периоди по-кратки от шест месеца се отчитат за половин година, а периоди, по-дълги от шест месеца, но по-къси от една година - се отчитат за пълна година.

Записвайте, защото има още, а сме само на първия етап.

Полученото по-горе се намалява или увеличава с по 10% за всяко утежняващо или смекчаващо отговорността обстоятелство. Методиката е нахвърлила някои идеи в двете насоки.

Така например никак не е добре, ако нарушителят се е опъвал по време на разследването и е пречил на Комисията да си свърши работа. Особено неприятно е ако нарушителят, освен че грубо е погазвал закона, е тласкал и други колеги по този лош път. Ако се е опитвал да ги компенсира или обезщети за тая работа – нещата се влошават допълнително. И други в този ред на мисли, за всяко от които ще получавате по 10% отгоре.

От друга страна намаление с по 10% може да се издейства за добро поведение. Например за светкавично прекратяване на нарушението след намесата на КЗК и пълно съдействие, разкаяние и дълбоко съжаление за стореното. Ако сакатлъкът е станал случайно или поради недоглеждане – няма начин за пълно спасение, но ... 10% по-малко не са за изпускане. Много добро впечатление прави и опитът да бъдат ограничени вредните последици от нарушението. Тъй като досега никой не го е правил – първият който прояви въображение със сигурност ще спечели бонуси. Снизходително се гледа и на тези нарушители, които с нежелание и както се казва с отвращение са вършили нарушението, подведени от лошия.

След добавянето и отнемането на точки, класацията в общи линии е почти оформена, но малко преди финала се появяват нови 25%. За нещастие те винаги са в посока нагоре, но пък се дават ако нарушителят е проявил особен размах и покрай българските е нарушил и европейските парвила за конкуренция. Така че, мислете своевременно какви ще ги вършите, защото премията давана за „възпиращ ефект” не е никак малка. Горният резултат ще ви се увеличи с 25%.

Така! Приключихме с основния размер на наказанието. Ако ви се е видяло сложно за разбиране, помислете какво им е на тези, които го прилагат. Добре че рядко се случва.

На последния етап от тази изтощителна работа остава да се провери дали получената сума не надхвърля максималната граница, посочена в закона. Да припомня – тя беше 10% от общия оборот. Общия! С други думи – започнахме от приходите от продажби на продуктите, засегнати от нарушението (тези които са внимавали в началото помнят, че този оборот беше за последната финансова година от извършване на нарушението), обработихме ги подобаващо, но ако се окаже че само сме прибавяли разни неща, крайната сума може да излезе повече от въпросните 10 % от общия оборот Общия! И, ако недай Боже, се е стигнало дотам – КЗК, ще не ще намалява сумата до въпросните 10% и с това нещата окончателно приключват.

За разлика от там където започнахме – при финалната сметка вече се гледа последната приключила финансова година към момента на налагане на санкцията. Идеята е, че независимо от това какви облаги е извлякъл лошия от нарушението си преди години, санкцията трябва да е съобразена с моментното му дередже, за да стане така, че като си я плати да фалира и да изчезне безвъзвратно от пазара. Законодателят е строг, но справедлив преди всичко!

Сега, какви са поуките от цялата тази работа?

Първо – нещата очевидно са сериозни и добре си направете сметката дали да го нарушавате точно този закон. А! Като казах сметка - ако някой си въобразява, че може да си изчисли предполагаемата санкция и да си я калкулира предварително – жестоко се заблуждава. Дълбоко в Методиката е скрит таен код, който не позволява подобни хитринки, но ... това е за Advanced Level.

Второ – ако вече сте в нарушение от типа „картел”, вдигайте телфоните веднага и вижте как стои въпроса с Програмата за освобождаване от санкции и кой подред сте на опашката от чакащи. Ако не знаете за какво ви говоря – изчакайте до следващата лекция, но за всеки случай почвайте да биете отбой от кратела, спрете да ходите на общите срещи и създайте някакви вътрешни документи, от които да е видно, че вече не спазвате картелните уговорки. Писмено, моля! И в никакъв случай не споделяйте с аверите, че се каните да се измъквате. После ще ви кажа защо!

Има и един трети вариант – ако сте наясно, че правите нарушение, с известно старание и упорство може така да заплетете работата и дотолкова да объркате пазара, че да го докарате до секторен анализ. Там санкции няма, поне на първо време.

Но аз лично препоръчвам да се придържате към поуки 1 и 2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар