Архив на блога

четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Английското ведомство за лоялна търговия (OFT) одобри придобиването на Book Depository International Limited от Amazon.com Inc

The Book Depository  е онлайн търговец на дребно с книги, продавани както във Великобритания, така и на международния пазар, като продажбите се извършват чрез собствен сайт и чрез специализирания сайт на Amazon.
От събраните данни става ясно, че докато Amazon поддържа голям дял на пазара на online книги в Обединеното кралство, то пазарният дял на The Book Depository е малък и се изчислява между 2 и 4 % от продажбата на печатни книги по Интернет.
За да прецени дали предстоящото придобиване може да доведе до съществено ограничаване на конкуренцията, OFT е проучило дали, въпреки малкия си пазарен дял The Book Depository представлява сериозна алтернатива на конкурента си Amazon. За целта ведомството е приложило т. нар. reference test, който задължително се използва когато са налице съмнения, че дадено сливане би могло да доведе до релевантна ситуация[1], която да предизвика съществено отслабване на конкуренцията на определен съответен пазар в сферата на храните и услугите в рамките на Обединеното кралство.
При прилагане на теста OFT е анализирало и конкуренцията между останалите онлайн и традиционни търговци на книги. Събраните данни и доказателства сочат наличието на ограничена конкуренция между сайтовете на Amazon и The Book Depository още преди придобиването. Установено е също така, че конкуренцията между Amazon и редица други търговци, използващи платформата за онлайн търговия Amazon Marketplace[2] ще продължи да е активна и след придобиването, доколкото всеки един от тях предлага голямо разнообразие от различни заглавия. Анализиран е бил и въпросът дали нивото на конкуренция е различно между най-продаваните заглавия и по-малко популярните. По отношение на бестселърите OFT установява, че Amazon ще продължи да среща сериозна конкуренция от други онлайн търговци на дребно, от търговците, които ползват неговата платформа, както и от традиционните книжарници, уличните търговци и местата за продажба на книги в големите супермаркети. Същото е заключението и по отношение на т. нар. deep range търговци.
Според главния икономист на OFT Амелия Флетчър, големият пазарен дял на Amazon в онлайн търговията на дребно е предизвикал сериозни притеснения за останалите участници на пазара извън сделката. След задълбочено проучване обаче експертите са стигнали до заключение, че незначителното увеличение в пазарния дял на Amazon след придобиването няма да повлияе съществено на конкуренцията. Според ведомството притесненията са безпочвени, тъй като дейността на The Book Depository е насочено към разработване и разширяване преди всичко на външни пазари. Освен това книжният пазар във Великобритания се характеризира с много голям брой търговци на бестселъри и deep range търговци както чрез онлайн платформи, така и в търговски обекти, което ще запази нивото на конкуренция и след планираното сливане.
Независимо от решението на OFT, описаното по-горе придобиване предизвика доста вълнения във Великобритания както и противоречиви мнения. Според различни наблюдатели, изследването е направено в момент, в който този вид бизнес търпи промени и повечето очаквания бях, че OFT няма да се ограничи само с предварително проучване, а ще предизвика подробно разследване от страна на Комисията по конкуренция. Основните проблеми за книжния пазар, извън сделката на Amazon, са свързани с цените на агенциите, поведението на агентите и на авторите, които публикуват директно произведенията си.  
Това, което засега е известно за най-голямата книжарница в Обединеното кралство е малко в сравнение с ролята й в търговията. Amazon не разкрива почти нищо за финансовото си състояние. Компанията е регистрирана в Люксембург, а управляващите бизнеса й лица изключително рядко правят изявления пред пресата и дори в тези редки случаи не се споменава почти нищо конкретно. И въпреки че хората, осъществяващи реалната търговия на Amazon са широко известни, самата компания не е член на Асоциацията на книжарите във Великобритания, което би хвърлило повече светлина върху дейността й. Според икономисти пазарният дял на Amazon специално в онлайн търговията е около 70%. Сериозно раздвижване се наблюдава и след навлизането на електронните книги, чийто пазар вече достига между 8 и 10% в Обединеното кралство. След обединяване на двете дружества пазарният им дял се очаква да надхвърли 30%. В повечето случай до такова сериозно присъствие на пазара компаниите стигат чрез поредица от придобивания, но в случая с Amazon това не е така и до момента позицията й е завоювана изцяло със собствени усилия. Към това допринесе и все по-широко навлизащият Kindle, както и категоричната доминация при продажбите на електронни книги (e-book), благодарение и на него.
Amazon Kindle е устройство – четец за електронни книги, разработено от подчиненото на Amazon дружество Lab126. Четецът използва безжична връзка, чрез която потребителите могат да пазаруват директно, да свалят и да четат електронни книги, вестници, списания, блогове и други дигитални медии. В хардуера на Kindle е вграден уникален E Ink electronic paper дисплей, с помощта на който се възпроизвеждат 16 нюанса на сивото, разходът на енергия е чувствително минимизиран и успешно наподобява четенето на обикновена хартия. За първи път Kindle се появява през 2007г., като до момента са пуснати 5 негови разновидности. Amazon разработиха също така и специален софтуер за използване на различни устройства и платформи, включително Microsoft Windows, IOS, BlackBerry, Mac OS X (10.5 или по-късни версии, само за Intel процесор), Android, WebOS, и Windows Phone 7. Amazon позволява също така на потребителите да четат и закупуват Kindle книги от уеб браузър. Съдържание за Kindle може да се закупува онлайн и да се сваля безжично в някои държави, в които е разпространен сходен Wi-Fi стандарт или 3G мрежата на Amazon -"Whispernet". Whispernet е достъпна без месечна такса или абонамент, въпреки че в някои случаи може да се изисква такса, например за доставка на периодични издания. Чрез услугата наречена "Whispersync", клиентите могат да синхронизират и прочитането на отметки и друга информация достъпна чрез различните хардуерни устройства на Kindle и чрез други мобилни устройства.
От Amazon съобщават, чрез през последните три месеца на 2010г. техните продажби на електронни книги в САЩ за първи път са надминали продажбите на корични издания.
В същото време The Book Depository реализира 1/3 от продажбите си във Великобритания и бизнесът й се оценява между 30 и 40 млн. паунда, което прави пазарният й дял вероятно по-малък от 2% от целия книжен пазар. Като се прибави обаче този дял към пазара на Amazon, се получава дял от около 32%, което съществено надхвърля 25-процентния праг, въведен със Закона за предприемачеството. Именно това даваше основания на редица наблюдатели да очакват подробно разследване от страна на Комисията по конкуренция. При по-малък обем от пазар – около 24%, през 2006г. такова разследване бе проведено по повод придобиването на Ottakars от Waterstone. Към този момент OFT е направило разграничение между пазарите за продажба на бестселъри и останалите заглавия и се е усъмнило дали конкуренцията между deep-range търговците може да бъде компенсирана от останалите търговци след сливането, поради което е прехвърлила случая за подробно разследване. Комисията по конкуренция обаче е предприела друг подход и е постановила, че не следва да се прави разграничение между отделните канали и начини за търговия.
Очевидно обаче OFT в този случай е преценило, че няма да настъпят съществени вредни последици за конкурентната среда, независимо от наличието на мнения на потребители, които твърдят, че досега са предпочитали да пазаруват от The Book Depository именно защото се различават от Amazon. Решението на OFT така или иначе разочарова голяма част от представителите на книжния пазар, които се надяваха на мащабно и подробно изследване от Комисията по конкуренция. След анализа й от 2006г., когато са били проведени множество изслушвания, проучвания на обществените нагласи, мнението на потребителите и са направени обстойни статистически изследвания, други актуални данни за книжния пазар във Великобритания няма. Така дебатът за посоката, която ще поеме този бизнес в бъдеще остава повече в сферата на предположенията и прогнозите, но без достоверна и осъвременена информационна база.

 

[1] Съгласно Закона за предприемачеството от 2002г. до такава релевантна ситуация (relevant merger situation) може да се стигне когато две или повече предприятия загубват своята самостоятелност (поради сливане, вливане или друга форма на обединяване) и когато техният оборот в рамките на Обединеното кралство надхвърля 70 млн. паунда или когато в резултат на сделка в сферата на доставката на храни или услуги от всякакъв характер, се стига до създаване на пазарен дял от 25 % в рамките на кралството (или на съществена част от него), както и когато достигнатият вече пазарен дял се увеличава.
[2] Amazon Marketplace представлява уебсайт платформа, която предлага възможност както за физически лица, така и за търговци да продават и купуват нови и употребявани книги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар