Архив на блога

понеделник, 12 март 2012 г.

Проверете познанията си в областта на конкурентното право!Европейската комисия е изготвила забавен тест, с помощта на който всеки може да провери познанията си в областта на антитръстовите правила.  Тестът е структуриран в 3 нива:
  • Basic (предназначен за масовата аудитория и неспециалисти по темата);
  • Advanced (предназначен основно за изучаващите конкурентното право);
  • Expert (предназначен за практикуващите тази материя).
Всяко ниво включва по 12 въпроса.

Приятната изненада е,  че тестът има и българска версия. 

За осмелилите се да проверят своите знания, тестът се намира ето тук.

За добре владеещите английски език, препоръчваме английската версия, доколкото няколко от въпросите на български език не са преведи изобщо или са преведени лошо, което може да подведе читателя.

Редакцията, която сама провери познанията си, но от скромност ще замълчи относно резултата, горещо препоръчва на всички свои читатели да участват в тази европейска инициатива!!!

Може и да съобщят резултата … на четири очи!

Няма коментари:

Публикуване на коментар