Архив на блога

четвъртък, 14 април 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CVОбразци на документи, утвърдени от Изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.

Агенцията за обществено поръчки вече утвърди образци на всички документи за обществени поръчки, открити след 15.04.2016г., когато влиза в сила новия ЗОП. Официалните формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки са вградени в специализирания софтуер "Редактор на форми" в сайт на АОП.

За улеснение на читателите на блога по-долу са дадени линкове към всички утвърдени образци на документи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар