Архив на блога

понеделник, 28 ноември 2011 г.

Програмата Leniency - един забавен начин за нейното популяризиране!
Полското ведомство по конкуренция Office of Competition and Consumer Protection ("UOKiK") стартира през 2009г. образователна кампания, насочена към популяризиране на Програмата Leniency сред стопанските субекти, за които съществува риск да участват в създаването или да бъдат привлечени към незаконни картелни споразумения. Преди стартиране на проекта полското ведомство е направило изследване сред предприятията, което е показало че много малка част от тях са запознати с възможностите, които предоставя Програмата Leniency и далеч не всички осъзнават, че фиксирането на цени, например, представлява тежко нарушение на правилата на конкуренцията.

В рамките на кампанията се появи кратък мултипликационен клип, който показва вредния ефект от картелите и подтиква участниците в тях да съдействат на UOKiK в разкриването им, срещу което могат да бъдат освободени от санкция или тя да бъде намалена. Основният акцент обаче е насочен към това да се повиши информираността на стопанските субекти относно вредата от картелите и по този начин да бъдат убедени да избягват подобно поведение, а не просто да бъдат заплашвани с високи санкции.

Клипът, който ви представям е изготвен тази година и се излъчва по телевизионните канали, някои радиоканали и интернет напълно безплатно. Очевидно в Полша има пълно разбиране и съдействие от страна на телевизионните и радио операторите, не само националните, но и частните, които са се отказали от приходите си, които биха могли да получат за излъчване на рекламен клип. В крайна сметка ведомството по конкуренция не рекламира себе си, а се опитва да популяризира широко нещо, което ще бъде от полза за цялото общество, за икономиката на страната и най-вече ще предпази потребителите. Едновременно с излъчването на клипа, е изготвен и специален тестови скрол, с който предприятията се приканват напълно анонимно да получат подробна информация относно Програмата Leniency и да установят дали отговарят на условията за включване в нея.

Едновременно с това, председателят на UOKiK е изпратил над 800 писма до предприятия, опериращи на полския пазар, от най-големите корпорации до най-малките местни фирми, в които се дават разяснения по Програмата Leniency и начините за участие в нея.

Полското ведомство е анализирало резултатите от кампанията, започнала през 2009г., чрез разпращане на анкети и запитвания сред представители на бизнеса. Резултатите са показали, че в сравнение с 2006г., нивото на информираност по отношение на възможностите за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите е нараснала сред големите и малките предприятия близо със 7%. Положително се оценява и факта, че все повече компании ясно осъзнават какво представляват картелните споразумения за фиксиране на цени.

Като цяло новият клип се възприема изключително добре в бизнес средите и от потребителите, за които полският закон за защита на конкуренцията вече не е само странна абревиатура, а наблюденията сочат, че повечето бизнесмени дори знаят към кои точно разпоредби от него, препраща случката между мултипликационните герои. Едновременно с това, кампанията под мотото „Price collusion is illegal” постоянно напомня на широката публика за съществуването на антитръстовите правила и институцията, призвана да контролира тяхното спазване.

Полезен, приятен и весел опит, който би могъл да бъде последван!

Целият клип може да бъде видян тук.


Няма коментари:

Публикуване на коментар