Архив на блога

вторник, 13 декември 2011 г.

Награда за най-добър тезис в сферата на конкуренцията ще връчи Concurrences Journal

Concurrences Journal ще връчи наградата за тезис на тема конкуренция за 2012г. по време на годишната конференция, която ще се проведе на 10.02.2012г. в Париж. Програмата на това събитие може да се види тук.  

Наградата се предоставя с подкрепата на Google.

Крайната дата за предаване на материалите е 15.01.2012г. Разработките трябва да са фокусирани върху специфичното законодателство в областта на конкуренцията, което може да обхваща и въпроси свързани със специфичните регулации или икономиката. Регламентът не допуска разработки посветени на по-общи теми (включително правни трактати и ръководства). До оценяване ще бъдат допускани единствено разработки, свързани с европейското или националното законодателството в посочените по-горе области, законодателството на държави, които имат подписани споразумения за сътрудничество с ЕС, както и сравнителноправни изследвания с европейско измерение.
Материалите трябва да са представени на английски или френски език.
Автори могат да бъдат само частни лица.
Готовите работи следва да се изпращат директно на членовете на журито (на посочените по-долу адреси) и могат да бъдат придружени с кратко резюме.
Председателят на Научния комитет (Scientific Committee) ще изготви кратък списък на дипломните работи, получили правото да участват в конкурса максимум 15 дни след крайната дата за предаване. Този списък ще бъде публикуван на интернет страницата на Института. Авторите, чиито работи не са класирани за участие ще бъдат уведомени за това по електронна поща, заедно с кратки мотиви за причините за недопускането им. 

Журито, което ще оценява работите се състои от членове, избрани от състава на Committees of the Concurrences Journal, както и от един или двама независими експерти. Както всяка година, така и тази, окончателният състав на журито се определя от председателя на Scientific Committee и от главния редактор на Concurrences Journal. Съставът на журито отразява разнообразието на професиите в областите, на които са посветени тезисите и се председателства от представител на академичната общност.
Всички, въпроси и спорове, възникнали извън регламента на конкурса ще се разрешават от председателя на Scientific Committee и главния редактор на  Concurrences Journal.

Наградата включва публикуване на материала в Concurrences Journal и стаж в специализирана юрисдикция или при някой от партньори на списанието.

В състава на журито влизат следните лица:
  • Mr Fabien CURTO MILLET, Google, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ (fabiencm@google.com)
  • Professor Laurence IDOT, Université Paris II Panthéon Assas, Collège européen de Paris, 28, rue Saint Guillaume, 75007 - Paris
  • Professor Catherine PRIETO, Université Paris I Panthéon Sorbonne (Université Paris I, 12 place Panthéon, 75 231 Paris cedex 05
  • Hearing Officer Wouter WILS, European Commission, J-79 1/45, B-1049, Brussels

Професор Laurence Idot е и председател на журито.

Няма коментари:

Публикуване на коментар