Архив на блога

вторник, 25 юни 2013 г.

Нов сайт за информация по обществени поръчкиОт скоро заработи нов сайт, който предлага актуална информация за всички процедури по ЗОП - www.tenders-bg.com

Продуктът е разработен от „ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД – консултантска компания, създадена през 2007г., предоставяща услуги в областта на управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – подготовка, реализация, мониторинг и отчитане.

Повод за създаването на сайта е констатацията, че почти 16 % от провежданите поръчки по ЗОП се обжалват от участниците, което се явява съществена пречка за дейността на всички възложители. Според екипа от създателите на сайта, в стремежа си да осигурят максимално защитаващи интереса им договори за услуги, доставки или строителство, възложителите допускат неумишлено грешки, които в последствие водят или до прекратяване на обявените процедури, или до налагане на санкции от Агенцията за държавна и финансова инспекция и Сметната палата. Много от тези слабости биха могли да бъдат избегнати, ако преди провеждането на поръчка с даден предмет е било проведено изчерпателно маркетингово проучване. Не е за пренебрегване и обстоятелството, че много често възложителите не са били уведомени своевременно за хода на обжалване пред дадена инстанция на обявените от тях процедури, което пък се явява пречка да защитят адекватно правата си в законоустановения срок за обжалване. Това е основната причина довела до създаването на информационна платформа, на която да бъдат обединени на едно място всички обстоятелства, касаещи дадена поръчка като е създадена и възможност и за своевременно уведомяване  на заявилите интерес страни по определен начин за всяка промяна.
 
Сайтът обединява информация генерирана от различни публични сайтове (АОП, КЗК и ВАС) и улеснява чисто практически всички заинтересовани, които искат да проследят историята или настоящото развитие по конкретна процедура. 

Търсенето става по определени шаблони и критерии. Допълнително преимущество за потенциалните участници в обществени поръчки дава заявката за получаване на актуална информация на посочен имейл. Така например ако Възложител по ЗОП публикува на сайта на АОП обяви за предприети от него действия по дадено обявление, което се явява и уведомление до заинтересованите страни, тази информация ще достигне веднага до заявения имейл. Шаблоните могат да се формулират както за определени категории обществени поръчки, така и за конкретна процедура. Всичко това спестява времето, нужно за ежедневно следене дали по дадена процедура има издаден акт, и помага за бързото и адекватно предприемане на необходимите действия.

Ползването на продукта изисква регистрация, която дава първоначална възможност за безплатно ползване в период от 20 дни, през който могат да бъдат разгледани и изпробвани всички възможности за търсене и проследяване на информацията по дадена процедура за възлагане на обществена поръчка и всички свързани с нея други процедури. Абонаментът за 180 дни е 130 лева, а за една година – 200 лв. без ДДС. След изтичане на безплатния абонамент желаещите могат да се възползват от  SMS абонамент за една или повече конкретни обществени поръчки. С изпращане на един SMS на стойност 2,00лв се получава достъп за 30 дни до съответната процедура и известяване по е-mail за промени по нея в рамките на абонамента.

Друга много полезна опция дава възможността за публикуване на обявление за търсени стоки и услуги. От тази възможност биха могли да се възползват както Възложители по ЗОП за стоки и услуги под праговете за провеждане на обществени поръчки, така и други фирми или физически лица, които искат да открият максимално удовлетворяващи ги ценови нива на търсеното от тях. Ресурса за публикуване на обявление е безплатно достъпен за регистрирани потребители.


Няма коментари:

Публикуване на коментар