Архив на блога

вторник, 22 март 2011 г.

КЗК промени Методиката си за определяне на санкции

Промените засягат единствено начина за определяне на имуществените санкции за нарушения по Глава VII от ЗЗК – Нелоялна конкуренция.

Размерът на имуществената санкция в тези случаи ще се определя въз основа на размера на нетните приходи от продажби на предприятието-нарушител, посочени в годишния финансов отчет. В зависимост от тежестта и продължителността на нарушението санкциите могат да бъдат:

- за леки нарушения – до 2 % от размера на нетните приходи от продажби;

- за не особено тежки нарушения – до 5 % от размера на нетните приходи от продажби;

- за тежки нарушения – до 8 % от размера на нетните приходи от продажби”

Решението влиза в сила от датата на постановяването му – 17 март 2011г. .

Няма коментари:

Публикуване на коментар