Архив на блога

вторник, 22 март 2011 г.

SAMSUNG беше обвинена в картелно споразумение от съда в Сан Франциско и поска споразумение за 32 млн. долара

21 март 2011

Компанията Samsung SDI Company Ltd. реши да се признае за виновна и предложи да плати 32 млн. долара за ролята, която е играла в глобална конспирация за фиксиране на цени, намаляване на производството и разпределяне на пазара на цветни дисплеи (CDTs) и на някои видове електронни лъчеви тръби, използвани при компютърните монитори и други специални приложения, съобщи Министерство на правосъдието на САЩ. В съединените щати подобни нарушения се считат за криминални престъпления.

Според проведено разследване от Областния съд в Сан Франциско, базираната в Република Корея компания Samsung е участвала в таен картел в периода януари 1997 – март 2006г. и е оказвала натиск за елиминиране на конкуренцията чрез определяне на цени, намаляване на производството и разпределяне на пазарни дялове на CDTs, продавани в САЩ и някои други региони по света. Съгласно поисканото от Samsung споразумение, което трябва да бъде одобрено от съда, компанията се е съгласила да съдейства на разследването, свързано с картелно споразумение и относно електронно лъчевите тръби, което все още продължава.

Според обвинителния акт Samsung и неговите съучастници, които не се посочват за момента, са се споразумели да определят цените на CDTs на определени от тях нива, да ограничават производството като го преустановят за определени периоди от време, както и да спазват предварително уговорени пазарни дялове. Част от конспирацията е включвала обмен на чувствителна информация, свързана с продажбите на цветни дисплеи, производството им, пазарните дялове и са прилагани мерки за контрол върху изпълнение на постигнатото споразумение. Срещите между участниците в картела са били провеждани в Тайван, Корея, Малайзия, Китай и на други места.

Обвинението е за нарушение на Sherman Act (първия антитръстов закон в света), който предвижда санкция, чийто максимален размер може да достигне до 100 млн. долара за корпорации. Санкцията обаче може да достигне и до удвоения размер на получената от престъплението печалба или до удвоения размер на щетите, причинени на потърпевшите, ако някоя от тези суми е по-голяма от предвидената в закона максимална глоба.

Обвинителният акт е насочен и срещу шест физически лица участвали в споразумението.

Казусът е част от продължаващото разследване от страна на Министрество на правосъдието на САЩ (Антитръстовата дирекция, подразделение Сан Франциско) и ФБР.

Повече информация тук.


Няма коментари:

Публикуване на коментар